Aktualności

8 czerwca 2017

Walne Zebranie

W imieniu Prezesa Stowarzyszenia KKZR zapraszamy na  ZEBRANIE WALNE dnia 27 czerwca br o godz 13.00 w bibliotece Centrum Onkologii 

 
Plan zebrania : 

  1. Otwarcie zebrania 
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 
  3. Wybór komisji skrutacyjnej 
  4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016 i przedstawienie planów  
  5. Głosowanie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania 
  6. Podjęcie uchwały o absolutorium dla Zarządu 
  7. Podjęcie uchwał o przeznaczeniu dochodu za rok 2016 
  8. Wolne wnioski
1 czerwca 2017

Ruszyła nasza nowa strona!

News próbny